Projekt 06
O FIRMIE
Projekt 06
Kontakt
OFERTA
Identyfikacja
Internet
Kalendarze
DTP

p  r  o  m  o   c   j   a

Wydawnictwa Sandomierz

 
Członek Klubu signs.pl
 
Katalog Bigjo
 
Polskie firmy w Bizeo
 
Katalog stron Gwiazdor
 
.
.

Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z ofert? kalendarzy ksi??kowych DAY BY DAY na 2010 rok.

zobacz pe?n? ofert? (flash) w nowym oknie

zobacz pe?n? ofert? (flash)

zobacz pe?n? ofert? (html)


Poni?ej przedstawiamy przyk?ady pokazuj?ce mo?liwo?? znakowania kalendarzy ksi??kowych ró?nymi technikami:Wychodz?c Pa?stwu naprzeciw zamówienia przyjmowane s? telefonicznie oraz poczt? internetow?, zapewniamy jednocze?nie mo?liwo?? zapoznania si? z projektem oraz jego weryfikacj? - a? pe?nej akceptacji projektu - bez konieczno?ci Pa?stwa wizyty w biurze. Ma to na celu uproszczenie procesu realizacji, pocz?wszy od wst?pnych ustale? projektowych sko?czywszy na dostawie.