Projekt 06 arrow Internet arrow strony www
O FIRMIE
Projekt 06
Kontakt
OFERTA
Identyfikacja
Internet
Kalendarze
DTP

p  r  o  m  o   c   j   a

Wydawnictwa Sandomierz

 
Członek Klubu signs.pl
 
Katalog Bigjo
 
Polskie firmy w Bizeo
 
Katalog stron Gwiazdor
 
projektowanie stron www
     

projektowanie stron www
Projektowanie stron www, jak i tworzenie stron www jest kilkuetapowym procesem, do którego potrzebna jest wiedza i do?wiadczenie z ró?nych specjalno?ci.

Na pierwszym etapie - pracy koncepcyjnej tworzony jest projekt layoutu strony glównej oraz kolejnych podstron Pa?stwa witryny, a tak?e ustalamy struktur? strony i schemat nawigacji. Otrzymujecie Pa?stwo akceptacji pliki graficzne, które pokazuj? wyglad strony internetowej oraz schemat jej budowy i system nawigacji. Projekt strony jest opracowany pod k?tem optymalnego przekazu tre?ci oraz uzwgl?dnia system identyfikacji klienta (logo, kolorystyka, charakter produktów i us?ug).

Proces tworzenia witryny nast?puje po akceptacji przez Klienta projektu; grafika jest optymalizowana pod k?tem publikacji w Internecie. Nast?puje kodowanie strony i optymalizacja pod k?tem prawid?owego wy?wietlania w ró?nych przegl?darkach.

Strona internetowa
powinna si? wyró?nia? spo?ród wielu podobnych, dlatego tworzone przez nas strony internetowe wzbogacane s? elementami animowanymi. Wykorzystujemy technologi? Flash oraz elementy DHTML. Stosowanie tych akcentów ma na celu wyróznic fragmenty strony, wyeksponowa? dyskretnie logo lub produkt, uatrakcyjni? przekaz.

Mo?liwe jest równie? wdra?anie i dostosowanie do Pa?stwa potrzeb systemów portalowych CMS. Przy tworzeniu stron pos?ugujemy si? technologiami: php, html oraz elementami flash i dhtml.

Poni?ej prezentujemy wybrane realizacje:www.izbadruku.org.pl

 www.bathandmore.pl
www.sklep.sosbooster.pl
www.pphudanex.pl
www.ekoamiwa.pl
www.ekoblysk.net
www.sp1.sandomierz.pl
www.dworekojcamateusza.pl
www.sandomir.pl
www.drukhurt.pl
www.drukidlaurzedow.pl
www.rycerstwo.sandomierskie.pl
www.sandomierz.travel.pl
www.al-med.pl
www.tanienoclegi.warszawa.pl
www.agcs.pl
www.kjk-nawzgorzu.pl
www.sosbooster.pl
www.systemyszklane.pl
www.restauracjascorpion.pl
www.zalewskalbmierz.pl
www.argus-sandomierz.pl
www.prima-bud.pl
www.pio.p9.pl/antyki

 www.e-sandomierz.pl

 www.komornik2.pl

 www.pio.p9.pl/bc/fotoxero (projekt niezrealizowany)

 www.pio.p9.pl/ogrody (projekt niezrealizowany)

 www.pio.p9.pl/roma2 (projekt niezrealizowany)

 www.pio.p9.pl/bc (projekt niezrealizowany)

 www.pio.p9.pl/bc (projekt niezrealizowany)

 www.pio.p9.pl/bc (projekt niezrealizowany)