Projekt 06 arrow Internet arrow hosting
O FIRMIE
Projekt 06
Kontakt
OFERTA
Identyfikacja
Internet
Kalendarze
DTP

p  r  o  m  o   c   j   a

Wydawnictwa Sandomierz

 
Członek Klubu signs.pl
 
Katalog Bigjo
 
Polskie firmy w Bizeo
 
Katalog stron Gwiazdor
 
     
 

Ka?da strona internetowa wymaga hostingu. Hosting jest us?ug? polegaj?c? na udost?pnieniu zasobów serwera, czyli - mówi?c pro?ciej - na przekazaniu do dyspozycji Klienta danej obj?to?ci dysku twardego serwera. Na dysku tym mo?na umieszcza? pliki stanowi?ce tre?? stron internetowych, tworzy? konta pocztowe, udost?pnia? przez sie? Internet ró?ne formy informacji, które "sk?adowane" s? na fizycznym no?niku.

Hosting stron www wykonanych przez firm? Projekt06 i umieszczonych na  naszym serwerze jest bezp?atny (w przypadku rozbudowanych serwisów zajmuj?cych >100 mb lub stron wymagaj?cych znacznego transferu >1 GB miesi?cznie mo?e by? konieczna negocjacja ceny). W praktyce jednak rzadko podane warto?ci s? przekraczane.

Oferujemy równie? pomoc przy rejestracji domen internetowych.