Projekt 06 arrow Kalendarze
O FIRMIE
Projekt 06
Kontakt
OFERTA
Identyfikacja
Internet
Kalendarze
DTP

p  r  o  m  o   c   j   a

Wydawnictwa Sandomierz

 
Członek Klubu signs.pl
 
Katalog Bigjo
 
Polskie firmy w Bizeo
 
Katalog stron Gwiazdor
 

Kalendarze to reklama Twojej Firmy przez ca?y rok u Klienta!

Kalendarze s? doskona?ym no?niekiem reklamuj?cym ka?d? firm?. Powód jest bardzo prosty - w ka?dej firmie jest kalendarz - na ?cianie, na biurku, w wizytowniku...

Kalendarze z logo firmy, danymi teleadresowymi, grafik? i kalendarium s? wspania?ym no?nikiem reklamy Twojej firmy i mo?esz mie? pewno?? i? Twój Klient zawsze b?dzie go mia? pod r?k?...

Koszty w stosunku do okresu ekspozycji wizerunku Pa?stwa Firmy, produktu, us?ugi czy dotarciem do grona odbiorców s? bardzo niskie niskie.

Oferujemy mi?dzy innymi: kalendarze ksi??kowe, trójdzielne, jednodzielne, jednoplanszowe, wieloplanszowe, biurkowe, listkowe i inne. Kalendarze mo?na zamawia? z nadrukiem lub bez nadruku.

Ka?dy rodzaj kalendarza jeste?my w stanie zaprojektowa? dla Pa?stwa indywidualnie.

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? kalendarzy:


Polecamy równie? kalendarze indywidualne - projekt ca?ego kalendarza jest wykonywany specjalnie na potrzeby Pa?stwa firmy

Wspó?pracujemy z renomowanymi producentami kalendarzy planszowych, trójdzielnych, ksi??kowych i innych.
Zapewniamy najwy?sz? jako?? po rozs?dnych cenach.